Patron Szkoły śp. ks. Roman Śmiech

W obliczu groźby likwidacji Szkoły Podstawowej w Gamowie Ks. Roman Śmiech zainicjował pomysł utworzenia własnej szkoły. Powiedział on w tedy: czytaj więcej….