Obsługa szkoły

Stefania Bińczyk – księgowa

 

Anita Strzeduła – woźna, palacz, sprzątaczka