Patron Szkoły


mgr lic. Ks. Roman  Smiech

 

        Urodził się 28 lutego 1955 r. w Zabrzu. Egzamin maturalny złożył w Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu ( 1974 r.). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie (I974.-1980). Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1980 r. W charakterze wikariusza pracował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1980-1983), Świętego Krzyża w Opolu (1983-1986), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy ( 1986-1988), po czym był proboszczem parafii św. Małgorzaty w Reńskiej Wsi (1988-1996) i administratorem parafii św. Anny w Gamowie (1998-1999). Zmarł 28 listopada 1999 r. w parafii św. Anny w Gamowie.

       Pochowany został 2 grudnia 1999 r. na cmentarzu parafialnym w Gamowie. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył opolski biskup pomocniczy Jan Bagiński.

      W obliczu groźby likwidacji Szkoły Podstawowej w Gamowie Ks. Roman Smiech zainicjował pomysł utworzenia własnej szkoły. Powiedział on w tedy: „nie obawiajcie się likwidacji, weźmiemy szkołę w swoje ręce”. Tą wypowiedzią przysłużył się i nakłonił mieszkańców do utworzenia Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie. W dniu 16.02.2001 PTO w Gamowie otrzymało zgodę Rady Gminy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gamowie. Natomiast wrześniu 2001 roku rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa w Gamowie, a na patrona został wybrany jej pomysłodawca śp. ks. Roman Śmiech.

 

Zdjęcia archiwalne.

Strona główna | Wróć do początku