Wywiadówka

 

Plan Spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 

22.09. 2020 –spotkanie ogólne

09.11.2019 – wywiadówka                  22.03.2020 – wywiadówka

25.01.2020 – wywiadówka                  24.05.2020 – wywiadówka

 

 
Uwaga: terminy spotkań mogą ulec zmianie, jednak bieżące informacje zostaną podane uczniom i na stronie internetowej szkoły.