Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Gamowie

 

Dyrektor Szkoły mgr Danuta Cymerman           język polski, muzyka,

mgr Weronika Krybus                                        eduk. wczesnoszkolna, wychowawca kl. I i III

mgr Marcela Bińczyk                                         eduk. wczesnoszkolna, wychowawca kl. II, biblioteka, przyroda

mgr Karolina Krybus-Fiegel                               język polski, wychowawca kl. VI i VIII

mgr Lidia Kutrowska                                          chemia

mgr Daniela Stiebler                                          religia

mgr Marta Otręba                                              biologia, plastyka

mgr Artur Marcinkowski                                     geografia, edu. dla bezpiecz.

mgr Barbara Tomala                                          matematyka wychowawca kl. IV i V

mgr Andrzej Herud                                            informatyka, technika, fizyka

mgr Stefan Affa                                                  język niemiecki, wychowanie fizyczne kl VIII

mgr Wioleta Pazderyn                                        historia, wiedza o społeczeństwie

Piotr Filec                                                           język angielski

mgr Agnieszka Paskuda                                    język czeski

mgr Marzena Miękina-Depta                              matematyka 

mgr Łukasz Strzeduła                                        wychowanie fizyczne kl. IV-VI