Pielęgniarka

Pielęgniarka Szkolna

 

Sprawuje opiekę nad uczniami. Ponadto udzieli nam w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej oraz:

• podejmuje działania promujące zdrowie,
• współdziała w przygotowywaniu profilaktycznych badań lekarskich wszystkich uczniów szkoły,
• przeprowadza fluoryzację,
• nadzoruje terminowe przeprowadzanie szczepień ochronnych,
• udziela pomocy przedlekarskiej w nagłych zachorowaniach,
• sprawuje opiekę nad uczniami mającymi problemy zdrowotne.

Pielęgniarka: mgr Sylwia Herud-Pawlak