Nagroda Wójta Gminy Rudnik 2015

Tradycyjnie na koniec roku szkolnego Wójt Gminy Rudnik przyznał nagrody dla najlepszych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w roku 2014/2015. Średnia ocen na świadectwie musi wynosić minimum 4,85. Wszystkie egzaminy i sprawdziany muszą dać wynik przynajmniej 75% punktów oraz wzorową ocena ze sprawowania. W tym roku ten zaszczyt spotkał trzy uczennice naszej szkoły: Julię Rzytki, Agnieszkę Wilczek i Weronikę Zając. Uczennice odebrały nagrodę za wysokie wyniki w nauce oraz za wysoki wynik na sprawdzianie szóstoklasisty.

Do galerii zapraszamy TUTAJ

  http://www.tb-credit.ru/news.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *