Klub Bezpiecznego Puchatka

W tym roku szkolnym nasi Pierwszoklasiści przystąpili do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym przygotowanym przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego logo-klubu-bezpiecznego-puchatkaKomendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który ma na celu poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla dzieci, warto więc wykorzystać ten okres, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamiając skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze oraz ucząc, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Bezpieczny Puchatek zdaje sobie sprawę, że edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Ma jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

Więcej informacji o programie można uzyskać na www.bezpiecznypuchatek.pl

przygotowała: Maria Wilczek

http://www.tb-credit.ru/