Podziękowanie dla
wszystkich dobroczyńców od rodziny poszkodowanej w pożarze

      Pragniemy serdecznie podziękować całemu
gronu pedagogicznemu wraz z uczniami a także ich rodzinom, pracownikom kuchni i
obsłudze szkoły .

    Wszystkim mieszkańcom wszystkich miejscowości
oraz Gamowa za szczodrość, której się nie spodziewaliśmy, dobroć, słowa
pocieszenia.

    Jeszcze raz bardzo dziękujemy i mamy
nadzieję, że i my będziemy umieli dzielić się z innymi w potrzebie.

 

            Rodzina         Depta – Miejsce Odrzańskie