Harmonogram spotkań

Spotkania z rodzicami

w Roku Szkolnym 2017/2018

 

  1. 19 wrzesień 2017r. – Spotkanie informacyjno-organizacyjne –zapoznanie z przepisami prawa Oświatowego i dokumentami szkoły (godz.16.00).
  2. 21 listopada 2017r. – Wywiadówka-sprawy informacyjne Rady Rodziców (godz.16.00).
  3. 19 grudnia 2017r. – Konsultacje, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (godz.16.00).
  4. 23 styczeń 2018r. – Podsumowanie pracy szkoły w I-szym półroczu (godz.16.00).
  5. 13 marca 2018r. – Wywiadówka (godz.16.00).
  6. Kwiecień 2018 – Konsultacje (godz.16.00).
  7. 5 lub 22 maja 2018r. – Wywiadówka podsumowująca pracę szkoły (godz.16.00).

 

Uwaga: terminy spotkań mogą ulec zmianie,

jednak bieżące informacje zostaną podane

uczniom i na stronie internetowej szkoły.