Szkolne Duchy w Gamowie

14 października do szkoły w Gamowie zawitały duchy. Były to szkolne duchy, które przyniosły naszym uczniom cenne podarki:  sport, wiedzę, umiejętność obsługi komputera, dobroć, dar sztuki i przyjaźni. Najważniejszy jednak był dar wdzięczności i życzenia złożone nauczycielom.

Ponadto młodsze klasy wystąpiły w krótkim słowno-muzycznym spektaklu. Po uroczystym odśpiewaniu „Sto lat” i wręczeniu upominków swoim wychowawcom uczniowie poszli do domu odpoczywać- w końcu to było też ich święto.