Rada Rodziców

1. Affa Aleksandra — przewodnicząca

2. Baron Magdalena

3. Holeczek Małgorzata

4. Rzytki Małgorzata

5. Strzeduła Klaudia

6. Strzeduła Monika

7. Wilczek Monika