RELIGIA

Zabawy religijne !!!
Zachęcam do zabawy w krzyżówki, quizy, obrazki koło fortuny z treściami religijnymi.

https://portalkatechetyczny.pl/

Polecam również specjalne zajęcia dla dzieci:
„Mocni w Duchu” dzieciom: https://youtu.be/CkeP3Npgspc

Drodzy uczniowie jutro
Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie .
Zachęcam do udziału w transmisji Mszy św. online.

Jedna prośba połączmy się na wspólnej modlitwie z papieżem Franciszkiem o godzinie 12.00 w południe w intencji szybkiego ustania pandemii. Zatrzymajcie się w obowiązkach kiedy usłyszycie dzwony i z całą rodziną pomódl się Anioł Pański, Ojcze nasz

PROJEKT RELIGIA !!!

PRZECZYTAJ!!!

Zachęcam uczniów klas starszych (od kl.4) do udziału w konkursie pt.: „Razem przepisujemy Biblię”

Projekt polega na tym, iż uczeń, który wybierze udział w projekcie ma za zadanie  przepisać własnoręcznie 1 rozdział z Pisma Świętego( niektóre są bardzo krótkie) na czystych kartkach A4, a następnie katecheta odsyła pracę do Wydziału Katechetycznego w Opolu, gdzie z wszystkich przepisanych tekstów zostanie wydana Księga Pisma Świętego z ręcznie pisanymi rozdziałami. W Diecezji Opolskiej może wziąć udział  1328 uczniów bo tyle rozdziałów liczy Stary i Nowy Testament. Na przepisanie rozdziału mamy czas do końca kwietnia. Pod spodem dołączam link projektu.

Wszystkich chętnych proszę o kontakt pod numerem tel. 692244933. Zgłoszenia uczniów dokonuje katecheta.

Udział w projekcie podlega ocenie z Religii. Zachęcam do udziału katechetka Daniela Stiebler

ZGŁOSZENIA TRWAJĄ DO KOŃCA MARCA!!!

https://drive.google.com/file/d/1htRFJjDo9nyijbDp1tVSiP83ChLwlvnl/view?usp=sharing

Materiały z religii dla klas 1-8 znajdują się TUTAJ

Katechetka Daniela Stiebler http://www.tb-credit.ru/kredit-na-kartu.html

E8-ZADANIA DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,

od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie przygotowaliśmy dla Was zadania z:

– języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII
– matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII
– języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

Zadania będziemy publikować codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00

Pełna treść oraz link do materiałów znajduje się TUTAJ

  http://www.tb-credit.ru/zaim.html

Materiały z języka angielskiego

Gry językowe (różne zagadnienia i poziomy) dla uczniów klas 18
znajdują się na: Games To Learn English

Materiały z języka angielskiego

KLASA 1
Lekcja 1 What’s the weather like? – Jaka jest pogoda?
Lekcja 2 It’s cold. – Jest zimno.
Lekcja 3 Put on a sweater – Załóż sweter.
Lekcja 4 Review 7 – Powtórzenie materiału z rozdziału 7.
Lekcja 5 I like rainbow. – Lubię tęczę.
Lekcja 6 Sprawdzian (UNIT 7)
Lekcja 7 DVD Club.
Lekcja 8 Happy Mother’s Day! – I Love My Mummy!
Lekcja 9 Little Red Riding Hood – Czerwony Kapturek.
Lekcja 10 I like oranges! – Lubię pomarańcze!
Lekcja 11 Peppa Pig – Camping Holiday.

KLASA 2
Lekcja 1 I ride a skateboard. – Jeżdżę na deskorolce.
Lekcja 2 My bike is fast – Mój rower jest szybki.
Lekcja 3 My weekend. – Mój weekend.
Sprawdzian z Rozdziału 5 (z odpowiedziami)
Lekcja 4 Review 6 – Powtórzenie materiału.
Lekcja 5 DVD Club – free time.
Lekcja 6 Sprawdzian (UNIT 6)
Lekcja 7 Do you like horse-riding? – Czy lubisz jazdę konną?
Lekcja 8 Football – piłka nożna.
Lekcja 9 Happy Mother’s Day! – I Love My Mummy!
Lekcja 10 Little Red Riding Hood – Czerwony Kapturek.
Lekcja 11 DVD Club.
Lekcja 12 Peppa Pig – Camping Holiday.

KLASA 3
Lekcja 1 Review 4 – Powtórzenie materiału.
Lekcja 2 Children’s favourite food. – Ulubione jedzenie dzieci.
Lekcja 3 Children’s favourite food. – Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia.
Lekcja 4 DVD Club.
Lekcja 5 Sprawdzian (UNIT 4)
Lekcja 6 Fred’s timetable – Plan lekcji Freda.
Lekcja 7 At the weekend – W weekend.
Lekcja 8 Happy Mother’s Day! – I Love My Mummy!
Lekcja 9 Little Red Riding Hood – Czerwony Kapturek.
Lekcja 10 DVD Club.
Lekcja 11 Peppa Pig – Camping Holiday.

KLASA 4
Lekcja 0 Alfabet, spelling, popular English names for girls and boys.
Lekcja 1 Food around the world. – Jedzenie na świecie.
Lekcja 2 Banana sandwich. – recipes (przepisy)
Lekcja 3 Funny things about food – zabawne rzeczy związane z jedzeniem.
Lekcja 4 Omówienie i poprawa sprawdzianu (UNIT 4).
Lekcja 5 Omówienie sprawdzianu; speaking  /online 02.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 6 Can I ride your bike? – Czy mogę pojeździć na twoim rowerze?
Lekcja 7 A class party – zabawa klasowa.
Lekcja 8 Unusual food – reading and listening. /online 20.04.2020, 10:00 am/
Lekcja 9 Review 5 – Powtórzenie materiału z rozdziału 5.
Lekcja 10 Review 5 – Powtórzenie materiału z rozdziału 5. /online 27.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 11 A taste of Mexico – Smak Meksyku. /online 30.04.2020 at 10:05/
Lekcja 12 I can’t walk any more. – Dalej nie dam rady iść.
Lekcja 13 It can eat lots of bananas at once and it can climb trees. /online 07.05.2020 at 10:00/
Lekcja 14 Reading exercises – Czytanie.
Lekcja 15 Elephant training – czytanie ze zrozumieniem. /online 14.05.2020 at 10:05/
Lekcja 16 Czas teraźniejszy – present simple. /18.05.2020 materiały wysłane mailowo/
Lekcja 17 Talking about hobbies – rozmawianie o ulubionych zajęciach. /online 21.05.2020 at 10:00/
Lekcja 18 Writing an e-mail – pisanie wiadomości e-mail. /25.05.2020 materiały wysłane mailowo/
Lekcja 19 Happy Children’s Day! /01.06.2020 materiały wysłane mailowo/

KLASA 6
Lekcja 0 Alfabet, spelling, popular English names for girls and boys.
Lekcja 0 How to Make Requests and Offers in English.
Lekcja 1 Irregular verbs – czasowniki nieregularne.
Lekcja 2 Good wishes. – Życzenia na różne okazje.
Lekcja 3 Review 5 – powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.
Lekcja 4 High altitude people. – Ludzie, którzy żyją na dużych wysokościach.
Lekcja 5 The sky at night. – Niebo nocą.
Lekcja 6 Space – przestrzeń kosmiczna, kosmos.
Lekcja 7 I will not help you with your homework because I will be at the cinema.
Lekcja 8 Science fiction – reading and listening. /online 20.04.2020,11:00 am/
Lekcja 9 Spider-Man is a superhero. He has got special powers./online 23.04.2020 at 10:15 am/
Lekcja 10 I’ll go camping this summer – time expressions. /online 27.04.2020 at 10:00 am/ Omówiono: workbook p.58,ex.2;p.59,ex.8; podręcznik p.79 – grammar. Homework: podręcznik p.79,ex.8 – zapoznaj się z pytaniami, odpowiedz, nagraj swoje odpowiedzi aplikacją dyktafon, wyślij ; ZADANIE 2 – wybierz czytankę ze strony 76 lub 78 czytaj i nagrywaj aplikacją dyktafon, wyślij.
Lekcja 11 In the future – W przyszłości. /Wyrażanie opinii
i przewidywań/ – /online 30.04.2020 at 11:30 am/
Lekcja 12 I think I will be famous in ten years – speaking exercises./materiały wysłane mailowo/
Lekcja 13 Futuristic inventions – wynalazki przyszłości. /materiały wysłane mailowo/
Lekcja 14 Review 6 – Powtórzenie materiału z rozdziału 6. /online 11.05.2020 at 11:00/
Lekcja 15 Inventions (wynalazki) – a project. /materiały wysłane mailowo/
Lekcja 16 Everyday gadgets. /18.05.2020 materiały wysłane mailowo/
Lekcja 17 Reuse, renew, recycle – reading and listening; materials. /online 21.05.2020 at 11:00/ + materiały wysłane na mail’a
Lekcja 18 How good is your country at recycling? – reading exercises. /25.05.2020 materiały wysłane mailowo/
Lekcja 19 Happy Children’s Day! /01.06.2020 materiały wysłane mailowo/

 

KLASA 7
Lekcja 0 Alfabet, spelling, popular English names for girls and boys.
Lekcja 1 Review (units 1-4) – Powtórzenie wiadomości.
Lekcja 2 Środki językowe; tworzenie wypowiedzi pisemnej (e-mail)
Lekcja 3 Irregular verbs – czasowniki nieregularne.
Lekcja 4 This is where I live.
Lekcja 5 The most useful place in my house.
Lekcja 6 Rooms and places.
Lekcja 7 Speaking exercises. /online 02.04.2020 at 10:00 am/
Lekcja 8 Where would you like us to put this armchair? – completing a dialogue and speaking exercises. /online 07.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 9 I’ve just seen your mum!. – Czas Present Perfect. /online 16.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 10 I still haven’t found my car keys. – Present Perfect. /online 21.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 11 John’s book is on the table. /online 23.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 12 My mum’s dog is big but mine is even bigger than hers. – Formy dzierżawcze. /online 28.04.2020 at 11:00 am/
Lekcja 13 Who does which job? – listening exercises. /online 30.04.2020 at 10:45 am/
Lekcja 14 Review 5. – Powtórzenie materiału z rozdziału 5. /online 05.05.2020 at 11:00 am/
Lekcja 15 Review 5. – Powtórzenie materiału z rozdziału 5. /online 07.05.2020 at 11:00 am/
Lekcja 16 The place to be – wprowadzenie do rozdziału 6. /online 12.05.2020 at 11:00 am/
Lekcja 17 The Ghost of Niedzica – reading exercises. /materiały wysłane mailowo/
Lekcja 18 Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5 /online 19.05.2020/
Lekcja 19 I’ve come down with flu and I need some medicine. – Phrasal verbs (czasowniki złożone) /online 26.05.2020 at 11:00 am/ + materiały wysłane mailowo
Lekcja 20 My city is always noisy and the air is really polluted. /materiały wysłane mailowo/
Lekcja 21 I was looking for the post office, but I walked into the bank by mistake. /online 02.06.2020 at 11:00 am/

 

KLASA 8
Lekcja 0 Alphabet, spelling, popular English names for girls and boys.
Lekcja 0 Irregular verbs – czasowniki nieregularne.
Lekcja 0 Birthday English.
Lekcja 1 Some advice on pets. – Porady dotyczące zwierząt.
Lekcja 2 Próbny egzamin ósmoklasisty – rozumienie ze słuchu, uzupełnianie tekstu wyrazami w odpowiedniej formie, funkcje językowe.
Lekcja 3 Środki językowe; tworzenie wypowiedzi pisemnej (e-mail)
Lekcja 4 Rozumienie tekstów pisanych. Znajomość środków językowych.
Lekcja 5 Próbny egzamin ósmoklasisty – Rozumienie ze słuchu. Znajomość środków językowych. Rozumienie tekstów pisanych.
Lekcja 6 Próbny egzamin ósmoklasisty – rozumienie tekstów pisanych, tworzenie wypowiedzi pisemnej (e-mail)
Lekcja 7 Omówienie próbnego sprawdzianu ósmoklasisty. /online 02.04.2020 at 12:30pm/
Lekcja 8 Omówienie próbnego sprawdzianu ósmoklasisty. /online 06.04.2020 at 12:00/
Lekcja 9 Omówienie próbnego sprawdzianu ósmoklasisty. /online 07.04.2020 at 12:00/
Lekcja 10 Meet the ancestors – reading exercises. /online 16.04.2020 at 12:00/
Lekcja 11 My aunt is a very generous and hard-working person. /online 20.04.2020 at 12:00/
Lekcja 12 What are you like? What do you look like? – speaking exercises /online 21.04.2020 at 12:00/
Lekcja 13 Listening and speaking exercises. /online 23.04.2020 at 12:00/
Lekcja 14 Listening exercises. /online 27.04.2020 at 12:00/
Lekcja 15 Shhh! You mustn’t tell anyone about it! Can you keep a secret? /online 28.04.2020 at 12:00/ [Book p.80, workbook p.58 A,B]
Lekcja 16 Writing wishes – Życzenia. /online 30.04.2020 at 12:15 am/
Lekcja 17 Review 5 – powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 (reading; vocabulary)
Lekcja 18 Review 5 – powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 (listening; speaking; grammar) /online 05.05.2020 at 12:00 am/
Lekcja 19 Reading and speaking exercises. /online 07.05.2020 at 12:00 am/
Lekcja 20 Baked goods – wypieki. (Reading exercises – czytanie ze zrozumieniem) /online 11.05.2020 at 12:00/
Lekcja 21 The strawberry and ice-cream dessert was delicious – Food. /online 12.05.2020 at 12:00/
Lekcja 22 Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5 /online 14.05.2020 from 11:25/
Lekcja 23 Jennifer was watching TV while her mum was cooking dinner – Czas Past Simple i Past Continuous. /18.05.2020 materiały wysłane mailowo/
Lekcja 24 Happy Children’s Day! /01.06.2020 materiały wysłane mailowo/
Lekcja 25 Egzamin ósmoklasisty – Omówienie przykładowych zadań. /online 02.06.2020 at 12:00/

kontakt: piotrfilec@gmail.com | tel. 882 919 923 | WhatsApp | Skype: piotrfilec

http://www.tb-credit.ru/news.html

RELIGIA

Drodzy uczniowie w czasie, kiedy pozostajecie w domu zachęcam was do obejrzenia ciekawych filmów religijnych, zaproście do oglądania całe swoje rodziny. Poniżej daję kilka ciekawych propozycji. Po powrocie do szkoły będziecie mieli okazję o nich porozmawiać.
Proszę również o przesłuchanie i przyswojenie piosenek religijnych związanych z okresem Wielkiego Postu. Poza podanymi propozycjami bardzo proszę o regularne sięganie do Słów Pana Boga w Piśmie Świętym. Znajdźcie czas na czytanie i rozważanie Słów, które mówi do nas Pan Bóg. Wystarczy 5-10 minut codziennie, czy to tak dużo? Bardzo pomocna może być darmowa aplikacja pt.”Modlitwa w drodze”. Katechetka, Daniela Stiebler

Materiały znajdują się TUTAJ http://www.tb-credit.ru/

Konkursy religijne

Drodzy uczniowie, pragnę poinformować iż zapowiedziane konkursy religijne na dzień dzisiejszy odbędą się we wcześniej wyznaczonych terminach. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, terminy zostaną przesunięte na nieco późniejszy termin. Zachęcam do udziału oraz przygotowania się do nich według podanych regulaminów. Poniżej podaję regulaminy oraz artykuły potrzebne do przygotowania się do udziału w konkursie. Jeżeli chodzi o konkurs plastyczny proszę na odwrocie pracy umieścić podaną w linku metryczkę z danymi osoby, która prace wykonała.

Pozdrawiam,
katechetka Daniela Stiebler

Link do materiałów jest TUTAJ http://www.tb-credit.ru/microzaimy.html

Bal przebierańców 2020

Kotki, pieski, jednorożce, pingwiny, misie, Janusze i postacie z „Gwiezdnych wojen”- Rey oraz Lord Vader- to tyko niektóre z przebrań naszych uczniów, jakie pojawiły się na szkolnej dyskotece karnawałowej. Zabawa była świetna, odgłosy muzyki i tupania były odczuwalne w całym budynku. Jednak dopiero przyjazd pizzy i hamburgerów rozkręcił całą imprezę. Po takim obfitym poczęstunku chłopcy i dziewczęta dostali energii do tańca. Bawili się do późnego wieczora.
http://www.tb-credit.ru/microkredit.html

Kiermasz bożonarodzeniowy 2019

Skoczne kolędy, występy przedszkolaków i jasełka uczniów naszej szkoły, a do tego ciasto, kawa, ciepły bufet – tak w sobotę 21 grudnia mieszkańcy Gamowa spędzali wieczorny, sobotni czas.

O 17.00. rozpoczął się kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód przeznaczony był na dofinansowanie naszej placówki. Pomimo wieczornej pory mieszkańcy licznie przybyli do szkoły. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki w piosence o świętym Mikołaju, a później uczniowie ze starszych klas w bardzo współczesnym spektaklu o narodzeniu Chrystusa i spędzaniu czasu świątecznego.

Była okazja by kupić coś słodkiego, usiąść i porozmawiać.

Rozstrzygnięto również konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Uczniowie wraz z rodzicami wykonali bardzo ciekawe prace, każda zasługiwała na wyróżnienie, dlatego też każdy uczestnik konkursu został nagrodzony bardzo fajną grą planszową.

Dziękujemy za przybycie i spędzenie tego przedświątecznego czasu z nami. Wszystkim mieszkańcom Gamowa, uczniom, rodzicom życzymy radosnych, zdrowych Świąt Narodzenia Jezusa, a w Nowym 2020 Roku wszelkiej pomyślności.

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz do filmu.Zapraszamy do galerii TUTAJ http://www.tb-credit.ru/zaimy-online.html