Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Gamowie

 

Dyrektor Szkoły mgr Danuta Cymerman           język polski, muzyka, wychowawca kl. V i VI

mgr Weronika Krybus                                        eduk. wczesnoszkolna, wychowawca kl. I i III

mgr Marcela Bińczyk                                         eduk. wczesnoszkolna, wychowawca kl. II, biblioteka, przyroda

mgr Karolina Krybus-Fiegel                               język polski, wychowawca kl. VII i VIII

mgr Lidia Kutrowska                                          chemia

mgr Daniela Stiebler                                          religia

mgr Marta Otręba                                              biologia

mgr Artur Marcinkowski                                     geografia, edu. dla bezpiecz.

mgr Barbara Tomala                                          matematyka

mgr Katarzyna Skiba                                         eduk. przyrodnicza

mgr Andrzej Herud                                             informatyka, technika, fizyka

mgr Stefan Affa                                                  język niemiecki, wychowanie fizyczne

mgr Alina Luterek                                               historia, plastyka, eduk. techniczna

Piotr Filec                                                            język angielski

mgr Debora Kosel                                               język czeski

mgr Maria Sośnik                                                eduk. wczesnoszkolna, matematyka

mgr Marzena Miękina-Depta                               matematyka 

Ks. Edmund Pośpiech                                         religia