Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Gamowie

 

Dyrektor Szkoły mgr Danuta Cymerman           język polski, muzyka, wychowawca kl. IV i VI

mgr Weronika Krybus                                        eduk. wczesnoszkolna, wychowawca kl. I i III

mgr Marcela Bińczyk                                         eduk. wczesnoszkolna, wychowawca kl. II, biblioteka, przyroda

mgr Karolina Krybus-Fiegel                               język polski, wychowawca kl. VII i VIII

mgr Lidia Kutrowska                                          chemia

mgr Daniela Stiebler                                          religia

mgr Marta Otręba                                              biologia, plastyka

mgr Artur Marcinkowski                                     geografia, edu. dla bezpiecz.

mgr Barbara Tomala                                          matematyka

mgr Andrzej Herud                                            informatyka, technika, fizyka

mgr Stefan Affa                                                  język niemiecki, wychowanie fizyczne

mgr Wioleta Pazderyn                                        historia, wiedza o społeczeństwie

Piotr Filec                                                           język angielski

mgr Agnieszka Paskuda                                    język czeski

mgr Marzena Miękina-Depta                              matematyka