Wiwat maj 3 maj!

W ostanim tygodniu kwietnia Pani z historii wraz z uczniami przygotowała krótką akademię z okazji narodowego święta. Dowiedzieliśmy się, że Konstytucja 3 Maja to był taki dokument, w którym   państwo polskie przekształciło się  w monarchię konstytucyjną, Konstytucja  wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a chłopi przeszli pod ochronę państwa, zniesiono liberum veto i wprowadzono  głosowanie większością głosów, a sejmiki  nie mogły sprzeciwiać się  postanowieniom Sejmu.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu zaborów zostało na długi czas zawieszone.