Regulamin funkcjonowania Społecznej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gamowie