Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolny 2022/2023

 

Przewodniczący szkoły: 

Zastępca: 

 

Pozostali uczniowie wchodzący w skład SU:

 

 

Opiekun SU: Karolina Krybus-Fiegel