Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2017/2018


Przewodniczący: Emilia Strzeduła kl.VII
Z-ca przewodniczącego: Karolina Strzeduła kl. VII
Sekretarz: Martina Strzeduła kl. VI
Skarbnik: Hanna Rzytki kl. V,  Adrian Strzeduła kl. IV

Opiekun: mgr Alina Luterek